27/06/07 - KAZAHSTAN: Još jedna pobjeda Ivana Dodiga