Teniski klub MLADOST ZE

1234
Ime kluba: 
Teniski klub MLADOST ZE
Adresa: 
Prve zeničke brigade 21a, 72 000 Zenica
Telefon: 
032 423 124
Telefax: 
032 423 124
Kontakt osoba: 
Ajdin Dauldži
Mobilni: 
061 785 477
Kategorija: 
C


Igrači kluba:

Šifra Ime i prezime Datum rođenja Licenca vrijedi do
MLAZE001 Kerim Subašić 13.07.1999 04.05.2018
MLAZE002 Zlatan Bilić 20.07.1990 23.01.2010
MLAZE003 Mirsad Dervenčić 19.05.1957 15.04.2014
MLAZE005 Lara Husagić 22.01.2000 01.09.2016
MLAZE007 Petar Obradović 03.12.1997 14.04.2010
MLAZE008 Amina Sinanović 02.09.1997 10.06.2015
MLAZE010 Nejla Brkić 14.04.1998 17.07.2010
MLAZE011 Medina Šahinagić 03.12.1998 12.05.2012
MLAZE012 Maja Dodik 02.09.2002 04.07.2017
MLAZE013 Amina Bajramović 09.10.1999 30.09.2015
MLAZE014 Lejla Imamović 03.06.2001 03.07.2014
MLAZE015 Matej Mitrović 17.01.1999 23.03.2012
MLAZE016 Nikola Vukojević 23.09.2000 23.03.2012
MLAZE017 Ena Lušija 26.01.2001 28.03.2013
MLAZE018 Marino Popović 18.10.2003 28.05.2016
MLAZE019 Bakir Mujić 29.09.2002 28.03.2012
MLAZE020 Patrik Bašić 28.12.2000 28.03.2012
MLAZE021 Edim Omerhodžić 29.11.1999 28.03.2012
MLAZE022 Ema Kratina 27.03.2002 29.03.2012
MLAZE023 Damir Alić 26.02.2002 29.03.2012
MLAZE024 Benjamin Alić 25.01.1998 29.03.2012
MLAZE025 Karla Akrapović 09.04.1997 30.03.2012
MLAZE026 Lora Dodik 16.02.1999 01.04.2012
MLAZE027 Irma Glibo 09.09.1999 01.04.2012
MLAZE028 Đananović Adelisa 11.08.1998 05.04.2012
MLAZE029 Lejla Mutapčić 28.08.2002 06.04.2012
MLAZE030 Naida Helvida 04.04.1997 21.06.2012
MLAZE031 Belkisa Helvida 02.12.1995 21.06.2012
MLAZE032 Amila Šahinpašić 10.04.2004 14.06.2014
MLAZE033 Saria Bačevina 07.07.2002 10.02.2018
MLAZE034
MLAZE035 Renata Ivandić 26.09.1998 10.06.2017
MLAZE036 Fatih Šišić 26.02.2006 25.05.2018
MLAZE037 Kerim Šišić 02.02.2004 25.05.2018
MLAZE038 Ime Prezime 02.10.2006 14.05.2017
MLAZE039 Sarah Ibrahimagić 03.04.2004 20.04.2018