Junior Croatia Open - Dea odlična ali bez nove titule!

1234

TE 16&U - Čakovec (12)14.-20.06.2010.
Kategorija turnira: 2
Podloga: Zemlja
Nastupaju: Ivan Divković, Amar Saletović, Faruk Bakalović, Žellimir Marinović, Damira Muminović,Dina Paočić, Dea Herdželaš