SPISAK IGRAĆA KOJI SU UŠLI U MASTERS 2016 DO 18 GODINA

1234

 

MASTERS 2016 - 18 godina
Redni broj Ime i Prezime Šifra Igrača Ranking
1 HAMZA ŠANTIĆ MECIT061 1
2 MIRZA ĆABRO WINZE006 2
3 IGOR MARJANOVIĆ WINSA047 4
4 AZUR MUJEZINOVIĆ WINSA062 6
5 NJEGOŠ MILETIĆ NTASA022 7
6 KERIM SUBAŠIĆ MLAZE001 10
7 FARIS HADŽISADIKOVIĆ WINSA013 12
8 EROL TABAKOVIĆ THEAD094 13
9 MARKO GALIĆ MOSTA052 15
10 ADRIAN d'AOUST SPOSA043 20
11 ELDAR FAZLAGIĆ SPOSA032 23
12 NEDIM SUTA ITESA060 25
13 LUKA PULJIĆ NTASA002 26
14 KERIM ŠAHIMBEGOVIĆ NTASA012 27
15 HARUN DŽEMIĆ THEAD049  
16 DOMINIC MEDAK MECIT060